Právní ustanovení

Tento text obsahuje všeobecné informace týkající se právního charakteru stránek www.myslivcuvobchod.cz společnosti LES-LOV s.r.o. (dále jen „Společnost") a zejména úpravu práv a povinností třetích osob vůči Společnosti při přístupu na stránky www.myslivcuvobchod.cz a používání informací zde obsažených.

1. Společnost nabízí výrobky určené pro konečného spotřebitele. Nic co je zde uvedeno nesmí být považováno jako podávání rad, návodů nebo doporučení a na nic co je obsahem této stránky nemá být pohlíženo jako základ pro jakékoliv rozhodnutí nebo činnost. Společnost nenese jakoukoliv odpovědnost a nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za správnost a úplnost nebo za užití nebo využití informací, které jsou na této stránce. Společnost nenese žádnou odpovědnost za pravidelné uveřejňování nových informací nebo uvádění informací zde uvedených do souladu se skutečností v čase.

2. Jakýmkoliv nepovoleným zásahem do stránek www.myslivcuvobchod.cz nebo nepovoleným užitím jejich jednotlivých složek může dojít k porušení autorských či autorským právům příbuzných práv třetích osob nebo Společnosti. Jakákoliv užití autorského díla bez souhlasu autora či osoby, které svědčí právo na udělení souhlasu s užitím díla, stejně jako neoprávněné zásahy do autorského díla včetně neoprávněného rozmnožování a ukládání do paměťových a elektronických médií, jsou protiprávní a postižitelné v občanskoprávní či trestněprávní rovině.

3. Údaje na stránkách www.myslivcuvobchod.cz mají pouze informační charakter a Společnost umisťuje na tyto stránky nejaktuálnější informace. Přesto upozorňujeme návštěvníky těchto stránek, že z technických důvodů nemusí být v daném okamžiku dokončena poslední aktualizace informací.